Jak prawidłowo wykonać pomiar oświetlenia?

Właściwe oświetlenie jest niezbędne nam do wykonywania różnego rodzaju czynności. Chodzi tutaj w szczególności o pracę przy biurku, pisanie na komputerze, czy nawet czytanie. Właściwe oświetlenie jest niezbędne dzieciom. Niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do powstania wad wzroku zarówno u dorosłych jak i również u dzieci.

Jak się okazuje, to co widzimy naszymi oczami, uzależnione jest przede wszystkim od środowiska, w którym to akurat w danym momencie jesteśmy. Największy wpływ na naszą percepcję oczami ma wpływ temperatura otoczenia, hałas, zapach oraz przede wszystkim bodźce świetlne.

Lekarze biją na alarm i udowadniają, że przebywanie w środowisku, w którym to występuje nienaturalne dla człowieka oświetleniu, jest powodem powstania szybszego uczucia zmęczenia, ale i także ma ogromny wpływ na powstanie innych chorób, które z pozoru nie są w żaden sposób związane z oświetleniem w otoczeniu człowieka.

Wszystkie pomiary oświetlenia muszą być wykonywane podczas odbioru nowych urządzeń wchodzących w skład oświetlenia, po modernizacji istniejącej już wcześniej instalacji oświetleniowej, jak i również okresowo mniej więcej co pięć lat.

Pomiary oświetlenia rozpoczyna się od sporządzenia odpowiedniego szkicu, na którym to zaznacza się wszystkie obszary, źródła światła, występujące stanowiska pracy, wysokość pomieszczeń i tym podobne. Szkice można wykonywać również w odpowiednim programie komputerowym.

Najważniejsza zasada pomiaru urządzeń oświetleniowych w pomieszczeniach jest taka, iż należy ją przeprowadzać przy całkowitym braku oświetlenia zewnętrznego. Okna w pomieszczeniu muszą być zasłonięte, a jeśli jest to niemożliwe, to należy wybrać do pomiaru noc. Osoba, która wykonuje pomiary powinna być ubrana na czarno, by nie zakłócać w żaden sposób sporządzanych pomiarów. Wykorzystane do pomiarów oświetlenie również musi spełniać specjalne warunki określone w odpowiednich normach. Inaczej na zewnątrz budynku.