Stosowane normy – wnętrza

Aktualną normą oświetleniową, której wymagania muszą być spełnione w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy jest norma:
PN-EN-12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.