Pomiary oświetlenia – Cennik

Poniżej podaję orientacyjne stawki dla pomiarów/badań natężenia oświetlenia. Przy większych zamówieniach ceny są do negocjacji.

Cennik:
– Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy biurowej, stanowisku komputerowym: 25 – 35 zł/stanowisko netto
– Pomiary natężenia oświetlenia dla sali lekcyjnej, pomieszczenia biurowego: 50 – 100 zł/szt. netto
– Pomiary natężenia oświetlenia dla sali gimnastycznej: 100 – 300 zł netto
– Pomiary dodatkowe np. korytarzy, dróg ewakuacyjnych w cenie 10 zł netto za 1 punkt pomiarowy
– Przeprowadzenie testu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego: 7 – 10 zł/oprawę netto

Nasi pomiarowcy posługują się wyłącznie luksomierzami z ważnym świadectwem wzorcowania. Kopię świadectwa wzorcowania oraz uprawnień do wykonywania pomiarów dołączmy do protokołów z badań.