Pomiar natężenia oświetlenia w miejscu pracy

Każdy pracodawca i pracownik zdaje sobie sprawę z faktu, że dobre oświetlenie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o lampkę na biurku czy też lampę zamontowana na stanowisku pracy. Sprawa jest dużo poważniejsza i rozleglejsza. Chodzi o natężenie oświetlenia w miejscu pracy.

Według polskich przepisów i odpowiednich norm, pracodawca musi zagwarantować pracownikowi odpowiednie i oczywiście zgodne z normą oświetlenie miejsca pracy. Unormowania te zostały zawarte w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeszcze do niedawna praca przy biurku ograniczała się do umiejętności pisania na maszynie. Dzisiaj natomiast powszechnie już wykorzystuje się komputery. W związku z tym również i normy związane z natężeniem oświetlenia na stanowisku pracy uległy pewnego rodzaju modyfikacji.

W zależności od stanowiska pracy przypisane jest do niego ściśle określone natężenie oświetlenia. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależne jest od rozkładu luminacji, natężenia oświetlenia, olśnienia, kierunkowości światła, oddawania barw oraz indywidualnego postrzegania barwy światła, migotania, czy też oświetlenia elektrycznego uzupełniającego światło dzienne – słoneczne.

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy jest mierzone przez upoważnione do tego osoby. Najczęściej tego rodzaju pomiary wykonuje sanepid lub osoba przez niego wyznaczona. Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy powinien być wykonywany okresowo i każdorazowo po stworzeniu nowego stanowiska pracy.