Pomiar luminancji

Luminacja jest wielkością fotometryczną, która jest miarą natężenia oświetlenia, jakie to pada w ściśle określonym kierunku. Luminacja opisuje dokładną ilość światła, jakie to przedostaje się albo i jest wytwarzane przez daną powierzchnię, a poza tym mieści się bezpośrednio w zadanym kącie bryłowym. Miarą luminancji w układzie SI jest kandela.

Pomiar luminancji jest wykonywany poprzez porównanie uzyskanego wyniku ze wzorcem luminancji. Istnieją dwa rodzaje wzorca – zewnętrzny oraz wewnętrzny. Wzorzec wewnętrzny jest bezpośrednio wbudowany w układ optyczny luminancji.

Jeszcze całkiem niedawno wzorcem luminancji była płytka z siarczanu baru. To właśnie ta płytka jeśli zostanie oświetlona tak zwaną wzorcową światłością i oczywiście będzie to miało miejsce ze ściśle określonej odległości to otrzyma się luminancję wzorcową.

Niezależnie od tego, jakiego wzorca luminancji użyjemy, zawsze sama metoda postępowania jest taka sama. Pomiary wykonujemy przy pomocy miernika luminancji. Najważniejszą jego cechą jest fakt posiadania stałego kąta widzenia obiektu.

Oczywiście jest to miernik starego typu. Istnieją również mierniki nieco nowsze, czyli urządzenia z wbudowanym wzorcem wewnątrz samego układu miernika. Zanim jednakże rozpoczniemy pomiary, to musimy dokonać odpowiedniej kalibracji urządzenia. Jest ona niezbędna do przeprowadzenia właściwego pomiaru.

Najnowocześniejsze mierniki są dużo prostsze w obsłudze i pozwalają na uzyskanie jeszcze dokładniejszych pomiarów. Poza tym wykluczają konieczność wykonywania pomiarów w celu uśrednienia wyników.