Pomiar oświetlenia awaryjnego

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dzisiaj tak zwane oświetlenie awaryjne. Jest ono niezbędne we wszelkiego rodzaju budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach usługowych.

Oświetlenie awaryjne włącza się w sytuacji, gdy w danym budynku zanik prądu elektrycznego mógłby być bezpośrednią przyczyna utraty życia lub zdrowia człowieka oraz gdy mógłby być bezpośrednim powodem powstania dużych strat materialnych czy zagrożenia środowiska naturalnego. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach w budynkach zostaje zamontowane dodatkowe zasilanie w postaci akumulatorów.

Odpowiednie polskie normy regulują wszystkie kwestie związane zarówno z kontrolą oświetlenia awaryjnego, jak i również z informacjami, jakie to ma zawierać protokół kontrolny. Zgodnie z wytycznymi kontroli oświetlenia awaryjnego wszystkie źródła światła znajdujące się w oprawach awaryjnych powinny działać prawidłowo. Urządzenia wyposażone w baterie centralne muszą być koniecznie sprawdzane codziennie. Wszystkie urządzenia, które wyposażone są w tak zwane baterie indywidualne lub grupowe powinny być sprawdzane przynajmniej raz w tygodniu. Uzyskane podczas pomiarów wyniki koniecznie powinny być rejestrowane oraz przechowywane w księgach ewidencyjnych przez okres dwóch lat. Każdy obiekt, jaki to posiada system kontroli automatycznej oświetlenia awaryjnego, ma obowiązek sprawdzać ręcznie całą instalację przynajmniej raz w roku. Kontrole tego rodzaju są szczegółowe i mają szczególny charakter zwłaszcza w szpitalach lub ośrodkach leczniczych.