Pomiar natężenia oświetlenia

Jak się okazuje, sam pomiar natężenia oświetlenia jest jednym z najprostszych i najczęściej wykonywanych pomiarów w technice świetlnej. Pomiar ten można przeprowadzać zarówno na zewnątrz budynków jak i również wewnątrz. Bardzo często stosuje się pomiar natężenia światła na ulicy oraz w zakładach produkcyjnych.

Aby dokonać pomiaru natężenia światła wcale nie potrzebujemy żadnego wyposażenia laboratoryjnego. By jednak nasze wyniki pomiarów były odpowiednio dokładne to konieczne jest przestrzeganie kilku niezwykle ważnych zasad.

Przede wszystkim zanim przystąpimy do przeprowadzenia jakiegokolwiek pomiaru, to musimy bezwzględnie przez przynajmniej kilka minut oświetlać światłoczułą powierzchnię głowicy luksomierza światłem, którego natężenie będzie miało miejsce w trakcie samych pomiarów. Takie działanie ma na celu uzyskanie jak najdokładniejszego wyniku pomiarów.

Ponadto w trakcie wykonywania pomiaru nie można zasłaniać powierzchni światłoczułej przed światłem, które pochodzi od innych źródeł światła jak i także przed światłem odbijanym wewnątrz budynku przez ściany, czy sufit. Dodatkowo ubranie osoby dokonującej pomiar powinno być ciemne.

Wykonując pomiar trzeba brać pod uwagę temperaturę otoczenia. W instrukcji obsługi luksomierza podany jest zakres temperatur, w jakich to może on poprawnie działać. Na pomiar natężenia oświetlenia ma również wpływ stan techniczny naszego luksomierza i dlatego co jakiś czas należy go poddawać okresowym sprawdzeniom.

Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz budynku wykonuje się według ścisłych wytycznych. Każda czynność musi być w odpowiedni sposób udokumentowana i musi mieć swoja podstawę.