Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane w każdym ogólnodostępnym dla ludzi obiekcie oraz budynkach użyteczności publicznej.

Jeśli chodzi o pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, to należy go przeprowadzić przy wyłączonym napięciu zasilającym oświetlenie podstawowe. Jeśli w budynku istnieje coś takiego jak oświetlenie bezpieczeństwa, to także należy je wyłączyć. Następnie dokonuje się pomiaru czasu, po jakim to załączy się oświetlenie ewakuacyjne. Kolejnym krokiem jest bezpośrednie zmierzenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż wszystkich dróg ewakuacyjnych. Wszystkie pomiary wykonuje się w osi dróg ewakuacyjnych. To właśnie tam osoba dokonująca pomiaru spodziewa się uzyskać najniższą wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja pozytywnie przejdzie wszystkie badania, jeśli oświetlenie ewakuacyjne zadziała nie później niż po dwóch sekundach od zniknięcia pozostałych rodzajów oświetlenia elektrycznego.

Wszystkie pomiary i próby instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać już po zapadnięciu zmroku albo i w nocy. Każda przeprowadzona próba lub pomiar musi być zakończony wystawieniem odpowiedniego protokołu.

Wszystkie zamontowane w budynku urządzenia wchodzące w skład oświetlenia awaryjnego koniecznie muszą posiadać certyfikat świadczący o znaku bezpieczeństwa jak i również informację producenta urządzenia o czasie jego pracy.

Urządzenia należące do instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zalicza się do instalacji urządzeń przeciwpożarowych. W związku z tym odpowiednie przepisy regulują sposób wykonywania oraz termin przeprowadzania ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych. Tego rodzaju działania muszą być podejmowane nie rzadziej aniżeli raz w roku.