Pomiar strumienia świetlnego

Światło jest niezwykle interesującym zjawiskiem. Z tego to również względu przeprowadza się najróżniejsze jego pomiary. Jednym z nich jest pomiar strumienia świetlnego.

Wszystkie pomiary strumienia świetlnego mają charakter tak zwanych pomiarów porównawczych. Oznacza to, iż mają one swoje odniesienie do wzorcowego źródła. Sama idea pomiaru strumienia świetlnego ma już ponad sto lat, jednak jest cały czas aktualna.

Do pomiaru strumienia świetlnego służy specjalne urządzenie o postaci kuli. W jej wnętrzu znajduje się badane źródło światła. Urządzenie to zostało nazwane lumenomierzem lub też kulą Ulbrichta. Aby dokonać pomiaru strumienia świetlnego wystarczy tylko zasłonić występujące w kuli fotoogniwo przed tak zwanym promieniowaniem bezpośrednim emitowanym ze źródła.

Wszystkie urządzenia z czasem ulegają zużyciu. Tak też jest jeśli chodzi o lumenomierz. W takim razie raz na jakiś czas należy sprawdzać wskazania miernika i porównać je z odpowiednim wzornikiem. Tylko sprawne urządzenie może nam zagwarantować uzyskanie odpowiednich wyników pomiarowych.

Jeśli uzyskane wyniki są niejednorodne, to znaczy, że źródło wzorcowe różni się od źródła badanego, to należy do wnętrza kuli wprowadzić źródło światła pomocniczego. Przy jego wykorzystaniu może nam się udać zlokalizować błędy pomiarowe i wprowadzić odpowiednie zmiany.

Pomiar strumienia świetlnego wykonuje się bardzo rzadko i ma to przeważnie miejsce w warunkach laboratoryjnych. Oczywiście istnieją również przenośne i nieco uproszczone lumenomierze, jednak wykorzystuje się je tylko w co poniektórych sytuacjach.